Ram Screen – kec u rukavu današnjih trenera

Ram Screen (Pindown + PNR) predstavlja jedan od čestih setova koji se igra u raznim specijalima…