Aranđel Semiz za Flouter: Jedan od primarnih ciljeva je da se deca izvedu na pravi životni put!

Kada opisujemo situaciju u košarci u Srbiji, kada kažemo da je turobna situacija, to predstavlja nažalost…