„Seks, droga, Bodiroga – to je ime moga Boga!“

„Seks, droga, Bodiroga – to je ime moga Boga!“, legendarni stih Prljavog InspektoraBlaže opisuje status božanstva…