Dalas Teksas – Alarmi su upaljeni!

Da vam je neko pre početka sezone rekao da će Luka i Kajri igrati zajedno, možda…